cách in lịch tết

  • Liên hệ

    Hướng đẫn đặt lịch tết Xem mẫu Chọn mẫu lịch cần in Chọn loại lịch bloc ---> #button-counter-2.button { background-color: #00b5e6; } #button-counter-2.button > span > span { background-color: #00b4ff; filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(GradientType=0, startColorstr=#4dd9ff, endColorstr=#ff00b4ff); -ms-filter: "progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient (GradientType=0, startColorstr=#4dd9ff, endColorstr=#00b4ff)"; background-image: -webkit-gradient(linear, 0% 0%, 0% 100%, from(#4dd9ff), to(#00b4ff)); background-image: -webkit-linear-gradient(top, #4dd9ff, #00b4ff); background-image: -moz-linear-gradient(top, #4dd9ff, #00b4ff); background-image: -ms-linear-gradient(top, [...]