lịch treo tường

  • In lịch treo tường 2019

    http://inlichtetgiare.com/wp-content/uploads/2016/05/in-name-card-giay-kraft-dep.jpg

    ịch là một hệ thống để đặt tên cho các chu kỳ thời gian, thông thường là theo các ngày. Các tên gọi này được biết đến như là tên của ngày tháng cụ thể nào đó trong từng loại lịch (ví dụ ngày 02 tháng 6 năm 2019). Lịch xuất hiện rất nhiều trên các phần […]